DANH SÁCH KHOÁ HỌC/KHOẢN THU

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY STEAM TÍCH HỢP CHO GIÁO VIÊN

  • Phương pháp giảng dạy STEAM tích hợp cho giáo viên

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  • NVSP cho GV trong CS GD ĐH K.94
  • NVSP cho GV trong CS GD ĐH K.95
  • NVSP cho GV trong CS GD ĐH K.96

ĐĂNG KÍ HỌC LẠI

  • LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

BD THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC

  • BD theo tiêu chuẩn CDNN GVĐH
Loading...
CHỌN KHOÁ HỌC/ KHOẢN THU
Vui lòng chọn khoá học/khoản thu để xem thêm
KHOÁ HỌC/KHOẢN THU SẼ ĐĂNG KÝ

Tổng tiền

2.000.000đ